MANIFEST

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal, i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara, ha estat per manca de voluntat política dels governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o agreujar-ne els existents.

Badalona és el paradigma dels reptes de futur que afronta el país. Reptes com el diàleg, el respecte o la construcció d’una societat on les diferents sensibilitats sempre tinguin cabuda si s’expressen democràticament. Una ciutat que històricament ha fet de l’acollida i de la cohesió un dels seus principals actius i que en el respecte a les diverses aportacions culturals i al pluralisme lingüístic ha fonamentat un model de societat inclusiva que volem preservar.

En aquest sentit, les persones, entitats, organitzacions i institucions badalonines que signem aquest MANIFEST entenem el referèndum entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. Una eina coherent amb la determinació i la força de la nostra ciutat, que sempre ha vingut de la mà del treball en comú, de la participació de la gent i de l’esforç de la societat civil per organitzar-se i assolir objectius.

 

Per tot això:

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que h sorgeixin per a l’articulació d’aquest referèndum.

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.

Constatem que la voluntat d’autogovern del poble català s’ha expressat de forma constant al llarg del temps i Badalona, com a tercera ciutat de Catalunya, ha estat part activa en aquesta expressió. Per això ens comprometem a impulsar des de Badalona el necessari exercici del dret a Decidir des del civisme, la transversalitat i el respecte al pluralisme democràtic.

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions diverses que avui es manifesten a Catalunya. Des de la nostra ciutat aportarem al país l’experiència i l’exemple que Badalona representa com a ciutat integradora, com a punt de trobada, on la diversitat ha trobat sempre el camp per expressar-se, des del respecte a l’altre i des de la voluntat d’entesa i amb la principal inquietud de fer de la catalana, una societat justa i socialment avançada.

 

Per adherir la teva entitat al manifest fes click aquí

Descarrega el manifest en pdf aquí